Sashimi & Tataki

Sashimi Salmon 5 pieces

Sashimi Salmon 5 pieces
£ 6.0 5 pièces
  • Chives
  • Avocado
  • Salmon
  • Tuna
  • Chili
  • Avocado
  • Goma Ponzu Sauce
  • Crab Meat

Additifs :

Flavours

  • Salmon

Vous aimerez peut-être :