Sashimi & Tataki

Sashimi Tuna 5 pieces

sashimi-tuna-5-pieces
£ 7.5 5 pièces
  • Avocado
  • Teriyaki Mayonnaise
  • Salmon Roe
  • Chili
  • Seabream

Additifs :

Flavours

  • Tuna

Vous aimerez peut-être :